Hares

56 tekstów – auto­rem jest Ha­res.

Nie z każdą nadzieją zaj­dziesz daleko. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 26 kwietnia 2017, 19:41

Rodzi­na to lek, ale nie na każde zło. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 kwietnia 2017, 20:10

Są chwi­le, kiedy chce się żyć najbardziej. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 31 marca 2017, 18:16

W nie­dzieli jest ja­kiś cud. Ten rodzaj spo­koju , które­go nie da się prze­nieść na in­ny dzień. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 26 marca 2017, 18:23

Łat­wiej ko­goś odep­chnąć niż przyciągnąć. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 23 marca 2017, 18:05

Spełniło mi się dziś daw­ne marze­nie. Ja­ka szko­da, że

NIEAK­TUAL­NE ! 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 marca 2017, 19:30

Tak moc­no go­niłem za szczęściem, że gdy na­reszcie je złapałem, oka­zało się, że wca­le szczęściem nie jest.
Ba! Nie było, nie jest i nie będzie. I ka­wał życia przeleciało. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 marca 2017, 20:40

Rzeczy, zasłona dym­na szczęścia. A człowiek ? Zaw­sze o coś walczy. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 2 marca 2017, 20:49

Gdy­by tak życie ob­rać ze skórki.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 stycznia 2017, 23:48

Ludzie gdy­by mog­li, to by i ser­ca trzy­mali w sejfach. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 19 grudnia 2016, 17:35
Hares

Nig­dy nie byłem gościem pew­nym siebie, ale wreszcie udało mi się zdo­być szczyt moich możli­wości - zro­biłem ka­napkę idealną.

Zeszyty
  • wiersze – cudze ser­ce tuczy

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hares

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność

27 września 2017, 20:49Hares wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

3 września 2017, 18:56Hares wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

15 sierpnia 2017, 17:45Hares wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

23 lipca 2017, 22:04Hares wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

23 lipca 2017, 22:03Hares sko­men­to­wał tek­st Najlepiej byłoby dob­rze, lek­ko, [...]

28 maja 2017, 21:13Grafit sko­men­to­wał tek­st Tak moc­no go­niłem za [...]

14 maja 2017, 19:33Hares sko­men­to­wał tek­st Na pier­wszej ran­dce nie [...]

14 maja 2017, 19:32Hares sko­men­to­wał tek­st Wiersze o miłości są [...]

14 maja 2017, 19:32Hares sko­men­to­wał tek­st Rodzina to lek, ale [...]

14 maja 2017, 19:32Hares wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia